De Graanbank

Door de slechte oogst van vorig seizoen 2007 dreigde er directe hongersnood in veel Afrikaanse landen. Ook in Burkina Faso zijn de oogsten slecht geweest. De voorraden waren onvoldoende om de periode tot de volgende oogst te overbruggen. Daarnaast zijn de wereldvoedselprijzen voor mais, rijst en andere granen sterk gestegen.
Voor veel mensen was het onmogelijk geworden zelf voedsel aan te schaffen met het huidige prijsniveau.
Daarom is nu een graanbank voor Ouezindougou opgericht waaruit bewoners een voedselvoorraad kunnen lenen die zij weer aanvullen na de komende oogst. 2008 zal beter zijn, het heeft goed geregend.
Met de invoering van het systeem van een graanbank kunnen schommelingen in de oogst in het dorp ook in de toekomst worden opgevangen. Ook hoeft er geen duur voedsel op de markt te worden gekocht.
Een graanbank is een beproefd concept voor dorpjes in ontwikkelingslanden. Van belang is wel een goed beheer systeem waarbinnen het graan ook weer na de oogst door alle betrokkenen wordt teruggestort en aangevuld. Hiervoor is inmiddels in Ouezindougou een commité opgericht. Een graanbank die door het hele dorp gebruikt kan worden (120 gezinnen) kost 4500 euro. Met de opbrengsten uit het scholenproject en de extra giften die een aantal scholen hebben gedaan zijn we in staat geweest om in mei 2008 het volledig benodigde bedrag (€ 4.500,-) te doneren. Hiermee is graan gekocht en de organisatie opgezet. Bouba Berehoudougou heeft het graan namens De Zongofamilie aangeboden en heeft daar onderstaande foto’s van gestuurd.


Comments are closed.