Geschiedenis

Aan deze projecten is al heel wat vooraf gegaan. www.janwilms.nl/buggenum

Een kleine terug blik
Het project “Buggenum – Ouezindougou” een intercultureel project, ontwikkeld en uitgevoerd door fotograaf Jan Wilms, samen met zijn Afrikaanse partner Bouba Berehoudougou.
Jan Wilms: “In de zomer van 2004 heb ik, op afspraak, alle inwoners van mijn woonplaats Buggenum gefotografeerd, staande voor hun huis (ongeveer 1000 mensen, 285 foto’s). Dit heeft een zeer interessant beeld opgeleverd van “de kleine samenleving anno 2004″, waarbij zowel de overeenkomsten als de verschillen boeiend zijn.
Als tegenhanger van het Buggenum-gedeelte van het project heb ik hetzelfde gedaan in een vergelijkbaar dorp in Afrika. Via de stichting Yelkabé; ben ik in contact gekomen met GAPILD, een Afrikaanse organisatie voor ontwikkelingshulp, geleid door Bouba Berehoudougou.
Vervolgens ben ik terecht gekomen in Ouezindougou, Burkina Faso zie kaart. Na een voorbereidende reis in november 2004 heb ik in april 2005 op vergelijkbare wijze als in Buggenum (alle bewoners, staande voor hun woning) de gehele bevolking van Ouezindougou gefotografeerd.
Het resultaat is een serie prachtige foto’s, maar deze fotografie heeft ook een proces op gang gebracht, bij mijzelf maar vooral bij de inwoners van Buggenum en Ouezindougou.
In de voorbereiding en het tijdens het fotograferen is mij een enorme interesse in elkaars cultuur en wederzijdse bereidheid tot samenwerking en uitwisseling gebleken. Bovendien ontdekten de inwoners van Ouezindougou dat er met gebundelde krachten (eenheidsgevoel in het dorp) en een goede organisatiestructuur resultaten bereikt kunnen worden.
Na vele gesprekken met de inwoners en het dorpsbestuur van Ouezindougou en Bouba Berehoudougou met steeds de foto’s als belangrijke rode draad, werd het plan geboren tot verdere invulling van het project, namelijk het opzetten van een cultureel uitwisselingsprogramma met behulp van de gemaakte foto’s.

In de zomer van 2006 zijn de 220 foto’s tentoongesteld in de dorpskern van Buggenum en kort daarna, in het Afrikacentrum in Cadier in Keer. Buiten, in de openlucht, voor iedereen toegankelijk, in groot formaat (75×75 cm).
Het totaal voor het project benodigde bedrag (± 25.000,- euro) bestemd voor de foto’s en voor de bouw van het gemeenschapshuis en hutten in Ouezindougou is bij elkaar gebracht met acties, donaties en sponsoring.
Op 29 december 2006 is het gemeenschapshuis en de daaraan gekoppelde permanente expositie van de 220 foto’s officieel geopend. Deze opening werd door 25 Nederlanders bijgewoond. Het was een superfeest !!<
Met dit multifunctionele gebouw en een groot aantal traditionele hutten heeft de bevolking Ouezindougou een instrument in handen gekregen om te werken aan de ontwikkeling van het dorp.
Het terrein is mogelijk inzetbaar als toeristische attractie, lokatie voor verhuur aan groepen, festivalterrein enz.

Comments are closed.