Het Landbouwproject

In het Oosten van het dorp is een waterrijk gebied, wat erg geschikt is voor de verbouw van groenten, het hele jaar door. Water is voldoende beschikbaar, de grond is vruchtbaar. Op bescheiden schaal worden er door vrouwen van het dorp al groenten verbouwd. Er is grote bereidheid om meer en intensievere teelt te doen.
Het knelpunt is de omheining. Die bestaat traditioneel uit in elkaar vervlochten takken en riet en is niet afdoende om de loslopende dieren op afstand te houden. Ezels, paarden, koeien, varkens en geiten duwen de omheining opzij en doen zich tegoed aan de groenten. Bovendien is er behoefte aan zaaigoed en (kunst) mest.
Samen met Bouba is er een meerjaren-plan opgesteld door het comité van de vrouwen. Met financiële steun van onze stichting is o.a. een deugdelijke hekwerk, “bewateringsmaterialen”, zaai- en plantgoed en overige materialen aangeschaft en een cursus gegeven aan de vrouwen.

Het aantal vrouwen dat deelneemt is van ± 50 opgelopen tot meer dan 200. Het oorspronkelijke stuk grond is uitgebreid en het project loopt voorspoedig. In het eerste jaar is er rijst verbouwd en geoogst en daarna verschillende soorten groenten. Doordat er voldoende water voorhanden is, zijn meerdere oogsten per jaar mogelijk.
De opbrengst is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemende families. Wat er dan over is, wordt voor een schappelijke prijs verkocht aan de overige families van het dorp. De plannen voorzien in uitbreiding van de percelen, aanschaf van een motorpomp, verkoop van de groenten op de regionale markt.
Door het succes van het project is er een grote saamhorigheid onder de vrouwen: met vereende krachten een geweldig resultaat bereiken !!

Comments are closed.